Vyhledej
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové > Služby občanům > Sociální služby

Domy s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem

Redakce / 15.03.2021, Dvůr Králové nad Labem, pecovatelskasluzba.kralovedvorsko.cz
Město Dvůr Králové nad Labem je majitelem a zřizovatelem dvou domů s pečovatelskou službou s celkem 85 byty určenými pro seniory a dospělé osoby se zdravotním postižením, kteří mají nevyhovující bydlení a ke svému samostatnému životu potřebují pomoc druhé osoby.
Správcem těchto dvou domů (v ul. Elišky Krásnohorské 2962 a v ul. Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem) a pronajímatelem bytů je naše organizace, Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem.

Jedná se o nájemní bydlení, nikoliv pobytové zařízení typu domov pro seniory, za což jsou tyto domy často zaměňovány. S novým nájemcem uzavírá naše organizace nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Jedná se převážně o garsonky o velikosti 25 – 38 m2, dále jsou pro manželské dvojice k dispozici větší byty o velikosti cca 40 – 45 m2 a některé byty jsou zcela bezbariérové

DPS ve Strži je moderní dům z roku 2003 s krásnou terasou na střeše a společenskou místností v přízemí. DPS v Sadové (nad parkem) je dům z osmdesátých let s rozlehlou zahradou a velkou společenskou místností s 50 místy k sezení, odpočinkovým prostorem, počítači, interaktivní tabulí a novou vybavenou kuchyní. Tento dům průběžně prochází rekonstrukcemi – je zcela zateplený, má novou fasádu, společenská místnost prošla kompletní přestavbou (i díky daru, který naše organizace získala od soukromé osoby), průběžně se rekonstruují byty tak, aby vyhovovaly současným představám o moderním a bezpečném bydlení. V letošním roce chystáme se zřizovatelem přístup jednotlivých bytů k internetu a pokračujeme společně v opravách těchto bytů. 

Za garsonku nájemce zaplatí kolem 4 000 Kč měsíčně (včetně všech služeb spojených s bydlením), čímž se stává dostupným bydlením i pro osoby s nízkými důchody. Byty si vybavují nájemci vlastním nábytkem a zařízením. Jsou zde doma!

V případě, že nájemce potřebuje péči, je mu zajišťována v rámci pečovatelské služby. Služby jsou nastaveny tak, aby zde nájemce mohl žít až do konce svého života a nemusel odejít do pobytového zařízení. Péče je zajišťována denně od 6 do 22 hodin. 

V rámci bydlení mají obyvatelé možnost využít různé volnočasové aktivity (cvičení, krátké výlety, různé hry, trénování paměti, opékání buřtů na zahradě, hudební aktivity a další) buď skupinové, nebo individuální, čímž bydlení získává ještě na větší atraktivitě. Navíc v obou domech probíhají jednou týdně setkání členů Klubu důchodců. 

O umístění do DPS může zájemce požádat na odboru školství, kultury a sociálních věcí. O umístění rozhoduje rada města na základě doporučení sociální komise. Požádat může osoba s trvalým bydlením ve Dvoře Králové nad Labem a spádových obcích (z nich však za určitých podmínek).

Na www.psdvurkralove.cz najde čtenář, kromě informací o DPS, také fotografie těchto domů a bytů, aby si mohl udělat představu.

Bližší informace Vám podá Marcela Hauke na tel. 604 212 697, nebo Iva Jarolímková z odboru ŠKS, která má žádosti do DPS na starosti (tel.: 734 763 090).

Mgr. Marcela Hauke

ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem

 

Další články Pečovatelská služba Města Dvůr Králové

Související články
Pečovatelská služba ze Dvora Králové děkuje dobrovolníkům a dárcům!
Pečovatelská služba připravuje změny v péči o osoby s demencí
Vaše komentáře

Přečteno 1630x
 
Kontakt


Pečovatelská služba města Dvůr Králové

Elišky Krásnohorské 2962
544 01  Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 604 212 697, 499 329 251
E-mail: hauke@psdvurkralove.cz

Odloučená pracoviště:
Sadová 2755, DKnL
Dům Žofie, Bezručova 1006, DKnL
Kalendář akcí