Vyhledej
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové > Služby občanům > Sociální služby

Nepřetržitý režim pečovatelské služby v otázkách a odpovědích

Redakce, / 16.01.2024, Dvůr Králové nad Labem, pecovatelskasluzba.kralovedvorsko.cz
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem zahajuje 1. února 2024 nepřetržitý provoz v pečovatelské službě. Nyní přinášíme odpovědi na to, jak bude nepřetržitý provoz v praxi vypadat.

FOTOGALERIE - Nepřetržitý režim pečovatelské služby v otázkách a odpovědích


Samotnou službu jsme představili již v tomto článku. V následujících otázkách a odpovědích doplňujeme informace, které nemusí být široké veřejnosti zřejmé.

Pro koho je pečovatelská služba určená?

Pečovatelská služba je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dítětem/dětmi se zdravotním postižením, kteří žijí ve Dvoře Králové nad Labem a spádových obcích, potřebují pomoc druhé osoby a tuto pomoc jim nemůže zajistit rodina.

Čím se řídí poskytování pečovatelské služby?

Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

Co předchází poskytování pečovatelské služby?

Sociální pracovník provede sociální šetření (jednání se zájemcem) v domácnosti zájemce, kde se dohodnou na podmínkách a způsobu poskytování pečovatelské služby, vyhotoví se smlouva o poskytování pečovatelské služby a vytvoří společně individuální plán péče a pomoci. Standardní doba do zahájení péče je 5 pracovních dnů od nahlášení zájmu o poskytování péče. V mimořádné situaci se tato doba dá zkrátit až na 24 hodin. Nicméně bez kroků, které jsou výše popsané, nelze zahájit poskytování pečovatelské služby! 

Jak bude péče realizována v nočních hodinách?

Stejně jako v jiný čas. Pečovatelka má předem domluvené úkony a čas, ve kterých dochází do domácnosti a poskytuje potřebnou péči v požadovaném a předem domluveném rozsahu. Noční péči si nelze představit tak, že člověk zavolá a bude vyžadovat péči, byť je požadavek na péči oprávněný. Péče se vždy poskytuje na základě vyjednávání o potřebách, podmínkách, rozsahu a předem podepsané smlouvy o poskytování pečovatelské služby (podmínka ze zákona). Stejné podmínky platí i pro obyvatele domů s pečovatelskou službou.
Noční péče bude prozatím poskytována pouze klientům ze Dvora Králové nad Labem. Pro klienty z okolních obcí platí stále poskytování pečovatelské služby denně od 6:00 do 22:00. 

Jaké úkony budou v noci poskytovány?

V noci budou poskytovány nezbytné úkony nutné pro bezpečný pobyt v domácím prostředí: výměna inkontinenčních pomůcek, polohování, podání pití, dohled – kontrola, zda je klient v pořádku. Pečovatelská služba neposkytuje zdravotní úkony – nepodává léky, neaplikuje injekce ani inzulín. 

Kolik stojí péče?

V současné době hradí klient 155 Kč za hodinu péče. Pokud péče netrvá celou hodinu, úhrada se poměrně krátí dle skutečně stráveného času u klienta.

V případě dalších informací volejte 604 212 697 nebo pište na email: hauke@psdvurkralove.cz.

Mgr. Marcela Hauke
ředitelka Pečovatelské služby města Dvůr Králové n. Labem

Další články Pečovatelská služba Města Dvůr Králové

Související články
Noc venku 2023 podpořilo 700 účastníků a vybraly se potraviny v hodnotě 125 887 Kč
Pečovatelská služba 24/7: novinka ve Dvoře Králové nad Labem
Vaše komentáře

Přečteno 286x
 
Kontakt


Pečovatelská služba města Dvůr Králové

Elišky Krásnohorské 2962
544 01  Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 604 212 697, 499 329 251
E-mail: hauke@psdvurkralove.cz

Odloučená pracoviště:
Sadová 2755, DKnL
Dům Žofie, Bezručova 1006, DKnL
Kalendář akcí